O nás

Kto sme a čo robíme?  

Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore (ďalej SKS pri SPK) je nepolitickou, dobrovoľnou záujmovou organizáciou, ktorá združuje členov Slovenskej poľovníckej komory, ktorí sa venujú sokoliarstvu, držia, cvičia a poľujú s pernatými dravcami a  sovami, pokiaľ úspešne vykonali sokoliarsku skúšku, záujemcov, ktorí sa uchádzajú o členstvo v klube, mimoriadnych členov klubu, čestných členov klubu.

Poslaním SKS pri SPK je udržiavať a rozvíjať sokoliarstvo na Slovensku ako žijúce kultúrne nehmotné dedičstvo ľudstva, propagovať sokoliarstvo a ochranu pernatých dravcov a sov medzi širokou verejnosťou a vzdelávať ju v tejto problematike, prispievať k ochrane pernatých dravcov a sov na území SR, spolupracovať s orgánmi a organizáciami ochrany prírody, odbornými, výskumnými a kultúrnymi inštitúciami a školami, ktorých práca súvisí s pernatými dravcami, vzdelávať členov SKS pri SPK po stránke odbornej, vykonávať osvetovú a propagačnú činnosť, dbať o dodržiavanie pravidiel lovu s dravými vtákmi v súlade s platnými právnymi predpismi, dbať na dodržiavanie predpisov pri chove dravcov (welfare) a pod.