Odchov dravcov

S rozvojom novodobého sokoliarstva rástol medzi sokoliarmi dopyt aj po dravcoch. Nakoľko podľa predpisov na úseku ochrany prírody je dravce zakázané získavať z voľnej prírody, bolo ich hlavnou motiváciou, že sa popri samotnom love s nimi začali venovať aj problematike odchovu. Zo začiatku sa pracovalo na metódach odchovu druhov, ktoré nebolo možné získať z voľnej prírody, ako boli veľké druhy sokolov a orly.  Neskôr, približne okolo roku 2000 sa k nim pridal aj jastrab.

Pre umiestnenie dravcov, na krátku, resp. veľmi krátku dobu sú požiadavky kladené, aby boli exponované poveternostným podmienkam len počas vyhovujúceho počasia. Umiestnenie musí poskytnúť kryt pred dažďom, intenzívnym slnečným žiarením a predovšetkým pred prievanom. Každý deň, ak to neznemožňuje permanentný mráz, vodný kúpeľ musí byť poskytnutý počas niekoľkých hodín. Je potrebné maximálne zamedziť kontakt vtákov s ich výkalmi.

Výcvik dravca
Výcvikom dravca sa rozumie formovania spôsobilosti, dosiahnutie výbornej psychickej a a fyzickej výkonnosti za účelom úspešného ukoristenia koristi. Dravce sú jedineční atléti a k dosiahnutiu výkonnosti je potrebné znížiť ich telesný tuk a zvýšiť objem svalovej masy. Celková hmotnosť tela nie je jediným indikátorom loveckej motivácie.                                                                          

Požiadavky na umiestnenie dravcov
 
Dravce, s ktorými sa denne pravidelne manipuluje, sú v štádiu výcviku alebo lovu. Ako u iných  druhov zvierat aj pri sokoliarskom výcviku, vlastník musí mať zverené zviera pod kontrolou. Táto kontrola si vyžaduje uviazanie dravca k posedu alebo k rukavici pre efektívny a bezpečný manažment a manipuláciu s nimi.