Ako na to?

Prispievajú k ochrane pernatých dravcov a sov na území Slovenskej republiky a to spoluprácou s organizáciami ochrany prírody, odbornými, výskumnými a kultúrnymi inštitúciami a školami, ktorých práca súvisí s pernatými dravcami. 

Ten, kto sa chce stať na Slovensku sokoliarom musí absolvovať

  • minimálne jednoročnú kandidátsku prax u skúseného sokoliara (prax môže absolvovať aj osoba mladšia ako 18 rokov)
  • skúšku z poľovníctva, ktorú organizujú Obvodné poľovnícke komory v jednotlivých regiónoch (túto skúšku je možné absolvovať po dovŕšení 16 rokov), alebo musí byť poslucháčom školy, na ktorej je poľovníctvo povinným alebo voliteľným vyučovacím predmetom a po úspešnom absolvovaní predmetu poľovníctvo