Správy a články

Default Image

sksPozývame Vás na výročnú členskú schôdzu SKS pri SPK, ktorá sa uskutoční 31. júla 2021 v priestoroch TU vo Zvolene (Slávnostná AULA, nie poslucháreň ako v minulosti). Začiatok prezentácie je od 9 hod. a samotná schôdza začne o 10 hod. poprosím o dôslednosť.

Poprosil by som tých z Vás ktorý ešte nepredložili k nahliadnutiu poľovný lístok aby si ho priniesli a odkontrolovali v prezenčnej listine správnosť uvedených údajov.

Viac info v časti Aktuálne - Info pre členov - Členské schôdze.

Daniel Haraba
tajomník SKS pri SPK

Default Image

zdenek sternbergVo veku 97 rokov zomrel Zdeněk Sternberg, potomok významného grófskeho rodu Šternberg a vlastník hradu v Českom Šternberku na Benešovsku.

V polovici 30 rokov minulého storočia ešte ako dieťa jazdil s rodičmi k strýkovi Mensdorfovi, ktorý bol výkonný sokoliar. Samozrejme sa pridal  k nemu a on to od neho samozrejme pochytil.Strýko sa veľmi snažil aby si udžal záujem o sokoliarstvo. Prvé dravce dostal od neho. Taktiež dostal prvú sokoliarsku knihu. Začínal s jastrabom, ktorý mu zablúdil a zastrelil mu ho miestny lesník. Neskôr vlastnil aj krahulce a najmä poštolky. Strýko, ktorý ho učil čerpal informácie hlavne z Nemecka. Taktiež napísal prvé 2 dlhé články o sokoliarstve do časopisu "Stráž myslivosti". Zdeněk Šternberg dostal za úlohu taktiež niečo napísať. Taktiež sa začalo presadzovať aby sa sokoliarstvo stalo legálnym spôsobom lovu. Neskôr sa založil Klub sokolníku v Opočne. Zneděk Šternberg si zaobstaral literatúru z Nemecka, Anglicka, ale najmä z vlastných skúseností a začal písať vlastnú knihu, ktorá vyšla pod názvom "Sokolnictví". Aj napriek tomu, že emigroval, sa pani z nakladateľstva postarala o to, aby knihu vydali. Po tom ako emigroval skončil so sokoliarstvom.

Default Image

Sokoliarstvo - žijúce dedičstvo ľudstva. 16. novembra oslavujeme svetový deň sokoliarstva, jeho tradíciu, umenie, kultúru a dedičstvo sokoliarstva, ktoré sa praktizuje po celom svete už viac ako 4000 rokov. Tento dátum bol určený po zápise sokoliarstva na zoznam Nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v roku 2010. Na zoznam bolo vtedy naraz zapísaných 11 národov a išlo vôbec o najväčšiu nomináciu v histórii dohovoru UNESCO. Sokoliarstvo je zapísané na národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska od roku 2019 a v roku 2021 sa budeme uchádzať o zápis na svetový zoznam UNESCO. Držiteľom osvedčenia o zápise sokoliarstva je Slovenský klub sokoliarov pri SPK. Sokoliarske posolstvo: "Nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne pri love."