Správy a články

Default Image

zdenek sternbergVo veku 97 rokov zomrel Zdeněk Sternberg, potomok významného grófskeho rodu Šternberg a vlastník hradu v Českom Šternberku na Benešovsku.

V polovici 30 rokov minulého storočia ešte ako dieťa jazdil s rodičmi k strýkovi Mensdorfovi, ktorý bol výkonný sokoliar. Samozrejme sa pridal  k nemu a on to od neho samozrejme pochytil.Strýko sa veľmi snažil aby si udžal záujem o sokoliarstvo. Prvé dravce dostal od neho. Taktiež dostal prvú sokoliarsku knihu. Začínal s jastrabom, ktorý mu zablúdil a zastrelil mu ho miestny lesník. Neskôr vlastnil aj krahulce a najmä poštolky. Strýko, ktorý ho učil čerpal informácie hlavne z Nemecka. Taktiež napísal prvé 2 dlhé články o sokoliarstve do časopisu "Stráž myslivosti". Zdeněk Šternberg dostal za úlohu taktiež niečo napísať. Taktiež sa začalo presadzovať aby sa sokoliarstvo stalo legálnym spôsobom lovu. Neskôr sa založil Klub sokolníku v Opočne. Zneděk Šternberg si zaobstaral literatúru z Nemecka, Anglicka, ale najmä z vlastných skúseností a začal písať vlastnú knihu, ktorá vyšla pod názvom "Sokolnictví". Aj napriek tomu, že emigroval, sa pani z nakladateľstva postarala o to, aby knihu vydali. Po tom ako emigroval skončil so sokoliarstvom.

Default Image

Sokoliarstvo - žijúce dedičstvo ľudstva. 16. novembra oslavujeme svetový deň sokoliarstva, jeho tradíciu, umenie, kultúru a dedičstvo sokoliarstva, ktoré sa praktizuje po celom svete už viac ako 4000 rokov. Tento dátum bol určený po zápise sokoliarstva na zoznam Nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO v roku 2010. Na zoznam bolo vtedy naraz zapísaných 11 národov a išlo vôbec o najväčšiu nomináciu v histórii dohovoru UNESCO. Sokoliarstvo je zapísané na národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska od roku 2019 a v roku 2021 sa budeme uchádzať o zápis na svetový zoznam UNESCO. Držiteľom osvedčenia o zápise sokoliarstva je Slovenský klub sokoliarov pri SPK. Sokoliarske posolstvo: "Nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne pri love."

 

Default Image

brexitUkončenie prechodného obdobia k 31.12.2020 a vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) z Európskej únie, ktoré vstúpi do platnosti ku 1. januáru 2021, prináša vo vzťahu k problematike obchodovania s ohrozenými druhmi viaceré zmeny.

Európska komisia zverejnila podrobnejšie informácie o pripravenosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na svojej stránke formou tzv. oznámenia o pripravenosti, ktoré je v súvislosti s témou obchodovania s ohrozenými druhmi zatiaľ dostupné v anglickom jazyku na

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/trade_in_protected_species_en_1.pdf.
V blízkej budúcnosti bude oznámenie dostupné aj v slovenskom jazyku.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (brexit-info-stranku-mzp-sr_final.pdf)brexit-info-stranku-mzp-sr_final.pdf[Brexit-info MŽP SR]271 kB