Správy a články

Default Image

sksVážení kandidáti a sokoliari,

dňa 09.08.2020 od 10:00 sa uskutoční v Mojíne školenie kandidatov:
- pre oblasť welfare, manipulácia s dravcom a jeho výcvik (Kanát, Kanát ml.)
- pre oblasť veterinárna problematika (MVDr. Molnár)
ktoré je potrebné na pripustenie ku skúške. 

Default Image

sksPozývame Vás na výročnú členskú schôdzu SKS pri SPK, ktorá sa uskutoční 25. júla 2020 (sobota) so začiatkom o 10 hod. v priestoroch TU vo Zvolene (hlavná budova miestnosť B8). Prezentácia zúčastnených začína od 9 hod. Počas výročnej členskej schôdzi je potrebné dodržiavať opatrenia nariadené ÚVZ vrátane šachovitého sedenia a rúšok vo vnútorných priestoroch. V prípade nejakých ďalších opatrení z ústredného krízového štábu ohľadom zhromažďovania osôb Vás budeme informovať. 

Daniel Haraba
Tajomník SKS pri SPK

Default Image

105769046 707477453406052 1773212599724874635 nV nedeľu 5.7.2020 sa uskutočnilo školenie kandidátov pre oblasť welfare, manipuláciu s dravcom a jeho výcvik. Zúčastnilo sa ho 10 kandidátov aj s rodinami z celého Slovenska. Školiteľmi boli Jaroslav Kanát st. a Kanát ml. Školenie prebiehalo od 10:00 do 16:00.  Pozostávalo z teoretickej a praktickej časti. Praktická: výroba pútok, dĺžcov, viazanie sokoliarskeho uzla. Na konci školenia bolo Sokoliarske predstavenie.

Default Image

unesco

V pondelok, 30. marca 2020 v Paríži urobilo šesť štátov z Európy a Ázie v koordinácii Úradu pre cestovný ruch a kultúru (Oddelenie nehmotného dedičstva) Spojených arabských emirátov v Abú Zabí prvý krok k rozšíreniu medzinárodnej nominácie s názvom Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva v UNESCO Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Medzivládny výbor Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO bude o zapísaní či nezapísaní prvku Sokoliarstvo – živé dedičstvo ľudstva rozhodovať na svojom 16. zasadnutí v decembri 2021.

Sekretariát Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva v centrále UNESCO v Paríži vzhľadom na mimoriadnu situáciu akceptoval podpisy spoločnej nominácie v elektronickom formáte. Na základe splnomocnenia MK SR, nomináciu podpísal veľvyslanec a stály delegát pri UNESCO, jeho excelencia Igor Grexa.

Za vypracovaním nominácie za Slovenskú republiku stojí tím zložený z pracovníkov a pracovníčok Centra pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUK-u, Ministerstva kultúry SR a v neposlednom rade komunita sokoliarov a sokoliarok zo Slovenského klubu sokliarov pri Slovenskej poľovníckej komore.

Default Image

sksDrahí priatelia sokoliari,

v sobotu 14.3.2020 sme sa mali stretnúť na výročnej členskej schôdzi nášho klubu. Pre mnohých je to jedna z mála príležitosť v roku na stretnutie s priateľmi - kolegami sokoliarmi. Nesie sa vždy v pracovnom duchu, ale je to i príležitosť na výmenu skúseností, dokúpenie pomôcok, rozhovorov medzi starými priateľmi i na nadviazanie priateľstiev nových. Vždy sa na ňu všetci tešíme.

Bohužiaľ tento rok nás vážne okolnosti prinútili konanie členskej schôdze odložiť. Sú to dôvody natoľko vážne, že negatívne ovplyvňujú celú spoločnosť.
Napriek tomu verím, že sa všetko postupne na dobré obráti a súčasnú situáciu sa podarí zvládnuť.