BREXIT – DÔLEŽITÉ ZMENY PRE DRŽITEĽOV EXEMPLÁROV

brexitUkončenie prechodného obdobia k 31.12.2020 a vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) z Európskej únie, ktoré vstúpi do platnosti ku 1. januáru 2021, prináša vo vzťahu k problematike obchodovania s ohrozenými druhmi viaceré zmeny.

Európska komisia zverejnila podrobnejšie informácie o pripravenosti na vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na svojej stránke formou tzv. oznámenia o pripravenosti, ktoré je v súvislosti s témou obchodovania s ohrozenými druhmi zatiaľ dostupné v anglickom jazyku na

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/brexit_files/info_site/trade_in_protected_species_en_1.pdf.
V blízkej budúcnosti bude oznámenie dostupné aj v slovenskom jazyku.

A. Dovoz, vývoz a opätovný vývoz

V oznámení o pripravenosti sa okrem iného uvádza, že po uplynutí prechodného obdobia resp. k 1. januáru 2021 a v prípade absencie inej dohody bude na 

obchodovanie s UK (okrem Severného Írska) potrebné vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz.

UK bude mať teda vo vzťahu k dovozu, vývozu a opätovnému vývozu postavenie tretej krajiny avšak
okrem Severného Írska, s ktorým bude platiť režim akoby táto časť zostala súčasťou EÚ.

B. Certifikáty (výnimky zo zákazu komerčných činností, potvrdenia)

Potvrdenia vydané podľa čl. 8 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení resp.

certifikáty vydané UK strácajú k 1. januáru 2021 platnosť

Z tohto dôvodu je potrebné, aby 

držitelia exemplárov s takýmito certifikátmi požiadali MŽP SR o vydanie nového certifikátu, 

alebo požiadali okresný úrad podľa miesta držby v prípade exemplárov živých plazov, vtákov alebo cicavcov o vydanie preukazu o pôvode v závislosti od činnosti, ktorú plánuje držiteľ s exemplárom vykonávať.

Takéto žiadosti je možné a vhodné podávať na MŽP SR/okresný úrad ešte pred 1. januárom 2021 resp. pred uplynutím platnosti certifikátov vydaných UK.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte MŽP SR na emailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (brexit-info-stranku-mzp-sr_final.pdf)brexit-info-stranku-mzp-sr_final.pdf[Brexit-info MŽP SR]271 kB