IAF Bulletin - December 2020

1Virtuálne zasadnutie rady delegátov IAF 2020:

Pre ochorenie Covid19 a opatrenia s ním spojené sa rada IAF nestretla osobne tak ako bolo plánované v Nebraske, ale po nájdení úspešnej alternatívy sa zasadania zúčastnilo viac ako 100 delegátov. Zasadnutia sa konali v dňoch 22 a 29 novembra prostredníctvom programu Zoom. Nižšie nájdete súhrn najdôležitejších informácií.

2„Vážení podpredsedovia, členovia správnej rady, pozvaní odborníci, vitajte na tomto stretnutí v roku 2020. Aj keď sa od marca nemôžeme osobne stretávať na zasadaniach IAF, tak spoločne každý deň bojujeme za malé zmeny a ochranu sokoliarstva na národnej ako aj medzinárodnej úrovni. Tento rok bol zvláštny, všetky bežné činnosti, ktoré sú pre našu organizáciu také dôležité, boli zrušené, neexistujú žiadne poľovnícke stretnutia, konferencie, spoločenské aktivity, kde sa dá stretnúť spolu s našimi podporovateľmi, dokonca ani našimi neprajníkmi.

Som sklamaný, že sa nemôžeme stretnúť v Kearney v Nebraske, kam sme spoločne dostali pozvanie od NAFA, jedného z našich najväčších podporovateľov. V Kearney sa vždy cítime ako doma a v spoločnej atmosfére sa snažíme spoločne dokončovať naše projekty. Dúfam, že nás NAFA čoskoro opäť pozve. Dôležitá poznámka: nadšenie, ktoré sa prejavilo pri tohtoročnom Svetovom dni Sokoliarstva v mnohých videách, ktoré vytvorená skupina pre oslavu WFD a hlavne ženská pracovná skupina spracovali obnovili našu vzájomnú vieru a ukázali nám cestu vpred do sveta v stave pred ochorením Covid 19.
Prosím Boha, aby sme sa všetci mohli čoskoro stretnúť. Ešte raz, vitajte. Nech sa páči, pokračujeme v dnešnom programe."

(Výňatok z prejavu H.E. Majeda al Mansouriho)

Adrian Reuter zvolený za viceprezidenta IAF pre Latinskú Ameriku a Karibik:3

Adrian Reuters bol jednohlasne zvolený za nového viceprezidenta IAF pre Latisnkú Ameriku a Karibik. V jejto funkcií je prvý krát, tejto funkcií predchádzala funkcia výkonného sekretára IAF v rokoch 2013 až 2018. Kliknutím sem sa vám zobrazia podrobnosti o jeho rozsiahlych pracovných skúsenostiach.

4Adrian Reuter addressing the Mexican Senate during a review of the country's General Wildlife Law. © Juan Carlos Olmos, Conservación Sin Fronteras

 

 

 

 

Nové členské organizácie IAF:

Rada delegátov IAF jednohlasne odhlasovala prijatie nižšie vypísaných organizácií v IAF:

Asociación Cetreros de Venezuela - Mimoriadny člen

Aves Rapaces de Chile - Podporovateľ

Falconry Fund - Pozorovateľ

Irish Raptor Conservancy - Pozorovateľ

Pre Asociación de Cetrería y Conservación de Aves de Persa en el Ecuador - Pozorovateľ

Tešíme sa na spoluprácu so všetkými novými členskými organizáciami, a prajeme si, aby sme spoločne zabezpečili večnosť sokoliarstva ako umeleckej formy a globálnu ochranu dravých vtákov.

Prof. Dr. Robert Kenward ocenený Cenou prezidentov IAF5


6Robert Kenward: Robert je medzinárodný ochranár, ekológ a biológ pre dravce, ktorý predsedá Tematickej rade pre trvalo udržateľné využívanie a správu ekosystémov (IUCN). Jeho ochranárska činnosť je motivovaná snahou o udržateľné využívanie voľne žijúcich druhov živočíchov a ich ekosystémov. Aktuálne sa venuje vytváraniu viacjazyčného softvéru, ktorý má inšpirovať a informovať odborníkov (vrátane Sakernet.org, Perdixnet pre IAF a www.naturalliance.org preIUCN), pričom prináša víziu spoločného uvažovania o ochrane miestnych obyvateľov a kultúr z celého sveta.

Obrázok: Reprezentovanie IAF na CMS CoP v Nairobi, 2005.

7Robert je 40-ročným spolupracovníkom s IAF a je autorom 200 vedeckých publikácií a kníh, ktoré zahŕňajú aj ‘Manual for Wildlife Radio Tagging’ (2000) (Manuál pre rádiové označovanie divokých zvierat) and ‘The Goshawk’ (2006), toto dielo obsahuje detailné informácie o Jastraboch, ich biológií, ochrany, v kombinácií s objasňujúcimi príhodami a bystrými pozorovaniami pochádzajúcimi z rozsiahleho terénneho prieskumu, ako aj času stráveného výcvikom a lovom s jastrabmi.

Obrázok: S jastrabom v Opočne.

 


Budúce zasadania rady IAF

Nanešťastie sa zasadanie rady IAF v Keareny, v Nebraske nemohlo uskutočniť pre ochorenie Covid- 19. Globálna neistota, ktorá spôsobila toto obmedzenie spôsobila mala vplyv aj na budúce zasadania IAF, preto bolo potrebné vykonať určité zmeny v harmonograme. Rada IAF sa preto rozhodla budúce zasadania uskutočniť takto: 2021 Abu Dhabi, 2022 Pakistan, 2023 Kearney, 2024 Mongolsko.

Všetci čelonvia rady delegátov, sekretariátu, pracovných skupín a správnej rady sa tešia na tieto stretnutia a prajú všetkým členom našej globálnej sokoliarskej komunity veľa zdravia v nasledujúcom kalendárnom roku.

8

Konferencia o vede a ochrane prírody:

Tento rok je veľmi zvláštny: úspešný v mnohostranných environmentálnych dohodách (dohovoroch) ktoré sú dôležité pre budúcnosť sokoliarstva. Aj napriek tomu, že sa väčšina týchto podujatí zrušila, niektoré sa predsa konali, aj ked iba v online podujatí. V januári sa IAF zúčastnila konferencie Dohovoru o sťahovavých druhoch vtákov (CMS) v Indii, ktorú vytvorilo združenie CMS Raptors ako sprievodné podujatie pre globálny akčný plán Saker. Tu Janusz Sielicki predstavil program prevencie úrazom elektrickým prúdom, taktiež The saker portal, ako aj satelitné sledovanie dravcov a mnohé iné súvisiace projekty. Taktiež predstavil prácu Mohammeda Bin Zayeda, Raptor Fund, na dodatočnú montáž zariadení pre elektrické vedenia v Mongolsku a Maroku.

IAF niekoľkokrát zasiahla v osobitných výboroch, aby zabránila zavedeniu nových pravidiel, alebo predpisov, ktoré by mali negatívny vplyv pre sokoliarstvo na globálnej úrovni. Za pomoci delegátov Európskej únie v jednom prípade a Saudskej delegácie v iných prípadoch sme zabránili pokračovaní rokovaní o nezrealizovateľných riešeniach v tomto smere. CMS taktiež prijala programové zmeny v riešení a prevencií úrazmi dravcov elektrickým prúdom a v tejto téme prijala návrh pracovnej skupiny IAF pre energetiku predložený v Paríži.

IAF je aktívnym partnerom v riešení úrazov elektrickým prúdom, o čom svedčí predložený usmerňujúci dokument, ktorý bol pripravený v spolupráci s ľuďmi zo Svetovej banky, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj s cieľom poskytnúť bankám a finančným inštitúciám nástroj na podporu vhodných pre vtáky prijateľných elektrických vedení. Tento dokument teraz využíva ako Svetová banka, tak aj Európska banka pre obnovu a rozvoj pri všetkých nových projektoch elektrickej infraštruktúry. Našou strategickou úlohou musí byť podpora takéhoto prístupu v ďalších medzinárodných a národných finančných inštitúciách, ako aj vo verejnom sektore, ako sú napríklad spoločnosti poskytujúce verejné služby, vývojové oblasti obnoviteľnej energetiky, ropné a plynové spoločnosti, železnice a telekomunikácia.

IAF ako člen 40. schôdze stáleho výboru Bernského dohovoru:

9Medzi 30. novembrom a 4. decembrom tohto roku sa sekretariát IAF zúčastnil 40. výročného stretnutia Stáleho výboru Bernského dohovoru (organizovaného prostredníctvom videokonferencií kôli pandemickým obmedzeniam). Bernský dohovor je dohovor platný v rámci Rady Európy, ktorý chráni rôzne druhy flóry, fauny a chránených biotopov osobitého ekologického významu. Tohto dohovoru sa zúčastňujú akreditované mimovládne organizácie, európske inštitúcie a iné zazmluvnené strany.

10IAF je už niekoľko desaťročí akreditovaná mimovládna organizácia aktívne sa zúčastňujúca Bernského dohovoru.
Je pre nás dôležité, aby sme preukázali svoje aktívne zapojenie do ochrany voľne žijúcich dravcov a týmto dohovorom pomohli k ich trvalej ochrane. Tento rok sa IAF zaujímalo o päť projektov a sekretariát sa aktívne zapájal do všetkých debát, pričom v mnohých z nich došlo k aktívnym zásahom.

V nasledujúcom videu nájdete vysvetlenie fungovania Bernského dohovoru. https://vimeo.com/293139826

Webová stránka vzdelávacieho programu IAF:

Webová stránka vzdelávacieho programu IAF, ktorá bola zverejnená na oslavu svetového dňa11 sokoliarstva. Pracovná skupina IAF pre vzdelávanie sa takýmto spôsobom snaží podporovať a zdieľať informačné zdroje spojené so sokoliarstvom a ochranou dravcov. Toto oznámenie bolo uvedené aj v minulomesačnej časti spravodaja, avšak pre technické problémi bol obsah web stránky nedostupný. S radosťou vám oznamujeme, že webová stránka je už plne funkčná. Zdieľaného obsahu na stránke pribúda a budeme radi, ak aj vy prispejete obrázkom, alebo iným zdrojom. Ak tak chcete urobiť, neváhajte nás kontaktovať na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo prostredníctvom kontaktného formulára na tejto webovej stránke.

Cieľom vzdelávacieho programu IAF v oblasti sokoliarstva pre rok 2021 bude: “Zhromaždiť a zosúladiť globálne vzdelávacie zdroje pre ochranu sokoliarstva a dravcov v rámci IFEP, ktoré budú môcť využívať všetci členovia medzinárodnej sokoliarskej komunity.” Dúfame, že zozbierame a ponúkneme vám čo najviac rôznych vzdelávacích zdrojov, aby sme tak uľahčili ich využívanie všetkými členmi našej sokoliarskej rodiny.

Profily chorôb 8: Bakteriálne ochorenia, 2. časť

12

Pracovná skupina IAF zaoberajúca sa problematikou Welfare uverejňuje šiesty diel stručných a jasných informácií o bežných chorobách postihujúcich dravé, sokoliarsky využívané vtáky. Dúfame, že z tohto diela vznikne informačná brožúra, ktorú sa nám podarí propagovať na našej web stránke a sociálnych sieťach. Budeme radi, ak sa brožúra dostane ako k samotným sokoliarom, tak aj k veterinárnym lekárom nešpecializovaným na vtáky, ktorí sa však s týmito problémami môžu stretnúť a týmto počinom ich inšpirovať k hlbšiemu nadhľadu do tejto tematiky. Diel číslo 8, Bakteriálne ochorenia, druhá časť pripravila Dr. Andrea Villa a Dr. Dominik Fischer, DipECZM (WPH), z University of Giessen s prispením zvyšku pracovnej skupiny pre etiku a Welfare IAF.

Uvedenú publikáciu nájdete v prílohe.

Prieskum o vírusových ochoreniach

Cieľom tohto prieskumu je zistiť dôležité informácie o šírení (epidemiológiu) vírusových chorôb u vtákov chovaných ako v zajatí, tak aj vo voľnej prírode. Prieskum sa taktiež usiluje zhromaždiť informácie o konkrétnych chorobách ako napríklad pseudomor, vírus západonílskej horúčky alebo vtáčia chrípka a preskúmať ich úroveň preočkovanosti. Ak obdržíme dostatočné množstvo odpovedí - najmä od veterinárnych lekárov, budeme schopní vytvoriť dokument na podporu prevencie týchto chorôb, ktorý sa bude môcť šíriť po našej celej sokoliarskej komunite. Prosíme o zdieľanie! Vaša pomoc je nevyhnutná.

Túto prácu pripravili Dr. Andrea Villa DVM a členovia pracovnej skupiny IAF pre Welfare.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (Bacterial Diseases 2[36634].pdf)Bacterial Diseases 2[36634].pdf[Bakteriálne ochorenia, 2. časť]202 kB