Čo robia sokoliari

Lovia pomocou cvičených dravých vtákov v súlade s platnými právnymi predpismi.

Každoročne usporadúvajú stretnutia sokoliarov s medzinárodnou účasťou.

Pomocou sokoliarskych dravcov chránia:

  • poľnohospodárske plodiny, napr. vinič pred ničením škodcami,
  • letiská, pred vletením iných vtákov do kokpitu lietadla (sokoliarska služba je súčasťou každého väčšieho letiska vo svete),

  • kultúrne pamiatky i mestá pred enormným rozšírením vtákov, ktoré znečisťujú predmety ochrany.

Okrem toho sokoliari zabezpečujú:

  • ochranu dravcov v prírode, ich biotopov a hniezdnych stanovíšť,
  • odchov dravcov a starostlivosť o handicapované dravce,

  • informovanie verejnosti o živote dravcov, ich význame v prírode a nutnosti ich ochrany,

  • spolupracujú so zahraničnými sokoliarskymi a poľovníckymi orgnizáciami IAF a CIC.

    IMG 9702