Výcvik, manipulácia a lov s dravcom

Výcvik dravca
Výcvikom dravca sa rozumie formovania spôsobilosti, dosiahnutie výbornej psychickej a a fyzickej výkonnosti za účelom úspešného ukoristenia koristi. Dravce sú jedineční atléti a k dosiahnutiu výkonnosti je potrebné znížiť ich telesný tuk a zvýšiť objem svalovej masy. Celková hmotnosť tela nie je jediným indikátorom loveckej motivácie.                                                                           Je potrebné citlivými váhami denný monitoring úbytku hmotnosti. Váha dravca je dobrým  indikátorom všeobecného zdravotného stavu. Rozdielne možnosti tréningu boli vynájdené z dôvodu zdokonalenia fyzickej výkonnosti dravcov. Tieto majú individuálne upotrebenie u rozdielnych druhov. Pre dravce je všeobecné žiaduce umožniť im útok na živú korisť. Aj v prípade, že ju nechytia a neusmrtia. Vychádza to z ich fyziologickej potreby predátora. U sokoliarskych dravcov je možné  realizovať výcvik útokmi na vábitko, ktoré však môže byť ťahané vo vetre šarkanom, balónom, motorovým vozidlom alebo iným zariadením. U dravcov sa tréning môže realizovať príletmi na rukavicu sokoliara. Poskytnutie živej koristi ako návnady je akceptovateľné len v intenciách humánneho prístupu k zvieratám. Živá korisť musí byť v čo najkratšom čase usmrtená, keď dôjde k jej uloveniu dravcom.
 
Manipulácia s dravcom
 
K bezpečnej manipulácii zamedzujúcej poranenie dravca aj sokoliara sa prioritne považuje umiestnenie pútok na obe nohy dravca. Podobne ako obojok a vodítko pre psa, ohlávka a uzda pre koňa, pútka sú spôsobom kontroly. Na trhu je niekoľko rôznych typov pútok, ich dizajn, dĺžka a technické prevedenie musí spĺňať jedinú  podmienku - zamedziť zranenie dravca. Pútka sú pomocou obratlíka pripevnené  na dĺžec, ktorého druhý koniec je pripevnený k rukavici alebo posedu. U dravcov vzrušivé podnety prichádzajú výlučne cez zrakové orgány, vhodná sokoliarska čiapočka je nevyhnutná počas manipulácie s dravcom.
 
Lov s dravcom
Počas lovu s pernatým dravcom je prioritou zamedzenie utrpenia koristi v čo najkratšej dobe po ulovení. Druhy a doby lovu možné loviť so sokoliarskymi dravcami upravuje platná poľovnícka legislatíva.. Počas lovu s dravcom je nutné v maximálnej miere sa vystríhať možnému poraneniu na el. vedení, dopravnými prostriedkami  alebo inými klimatickým okolnosťami.