Klub sokoliarstva a rehabilitácie dravcov pri UVLF

Študenti klubu sa zúčastňujú na pravidelnej klinickej stáži nad rámec povinnej výučby. Pomáhajú ošetrovateľskému personálu pri starostlivosti o hospitalizované zvieratá. Okrem toho sa zaoberajú starostlivosťou o rehabilitované jedince a hendikepované živočíchy, ktoré pochádzajú z činnosti rehabilitačnej stanice. Členovia klubu sa starajú o vonkajšie voliéry, kde majú v držbe dravcov. Členovia klubu organizujú pravidelné stretnutia, workshopy, zúčastňujú sa na rôznych podujatiach pre deti (MDD, Mikuláš a iné), spolupracujú s materskými škôlkami a základnými školami, kde realizujú demonštrácie a ukážky.

 

falconry and raptor club 04

Členovia klubu organizujú pravidelné stretnutia, workshopy, zúčastňujú sa na rôznych podujatiach pre deti (MDD, Mikuláš a iné), spolupracujú s materskými škôlkami a základnými školami, kde realizujú demonštrácie a ukážky.

Klub prevádzkuje aj facebookovú stránku UVMP Košice Falconry & Raptor Rehabilitation Club, kde sú pravidelne aktualizované informácie o klube, o plánovaných akciách spolu s fotodokumentáciou dravcov. Zo svojimi zverencami sa zúčastnujú celoslovenkých sokoliarskych stretnutí. Členovia získavaju cenne praktické skusenosti v oblasti starostlivosti o chranené voľne žijúce zvieratá. Študenti z poznatkov pripravujú aj vedecké články a riešia diplomové práce.

Gestorom je MVDr. Ladislav Molnár, PhD., viceprezident SKS pri SPK 

falconry_and_raptor_club-01.jpgfalconry_and_raptor_club-02.jpgfalconry_and_raptor_club-03.jpgfalconry_and_raptor_club-04.jpgfalconry_and_raptor_club-06.jpgfalconry_and_raptor_club-08.jpgfalconry_and_raptor_club-09.jpgfalconry_and_raptor_club-10.jpguvm.jpg